iphone logo

De merknaam iPhone een hobbelig parcours.

Het zit zo...

Infogear was de oorspronkelijke eigenaar van de merknaam IPhone (met hoofdletter i) en gebruikte die voor een vast digitaal telefoontoestel. Dit was reeds in het jaar 1993 (3 septmeber). (De allereerste IPhone dateert dus eigenlijk van 199" en is niet van Apple). Op 20 maart 1996 liet netgear de merken registratie wijzigen in iPhone met kleine letter i. (zouden ze een voorgevoel gehad hebben ??) ook de naam i-Phone (met koppelteken) lieten ze dan registreren.
Later werden de merknamen door infogear nog nauwelijks gebruikt.

tot in het jaar 2000 ...

Cisco (een amerikaanse fabrikant van telefooncentrales en netwerkapparatuur) die ondertussen infogear overgenomen had, kreeg lucht van de plannen van apple en bracht nog snel een toestel met de naam iPhone op de markt. (waarschijnlijk puur om de naam nog eens extra te kunnen claimen.) 

In 2006 enkele maanden voor de introductie van de eerste apple iPhone (Januari 2007) kwam Cisco op de markt met een toestel met de naam 'iPhone'. Dit was geen smartphone maar een vast toestel met digitale technologie die werkte op de centrales van het merk (een zogenaamd VOIP - voice over IP). Met dit toestel kon dus over een internet verbinding gebeld worden. Enkele maanden later kwam Apple dus ook met de ontroductie van zijn eigen iPhone, dit was uiteraard voer voor gerechterlijke geschillen zoals het in Amerika wel vaker gaat. Cisco daagde Apple voor de rechter en eiste de stopzetting van het gebruik van de merknaam. Het geschil werd echter in der minne geregeld en in februari 2009 legde Cisco zich neer bij het feit dat Apple de merknaam blijvend kon gebruiken. Waarschijnlijk werd er door Apple een fikse som op tafel gelegd maar dit werd nooit officieel bevestigd.


Ook buiten de VS werden er verschillende gerechterlijke procedures tegen de  naam opgestart.

In Australie bleek de merknaam al in 2005 geregistreerd.
In Canada was er een bedrijf  Comwaye Telecom die reeds sedert 2004 een VOIP dienst uitbaate onder de naam iPhone. Het is echter nooit tot een rechtzaak gekomen.

De japanezen bleken nog vindingrijker en vonden dat iPhone te veel gelijkenissen vertoonde met de geregistreerde marknaam airPhone.